SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Rolnicy \ Kredyty \ Kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR
Kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR

Kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR przeznaczone na:

  1. Realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych.
  2. Utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby które nie ukończyły 40 roku życia.
  3. Zakup gruntów rolnych.
  4. Utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa.
  5. Realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych.
  6. Realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie.
  7. Wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Okres spłaty kredytów wynosi 15 lat ( wyjątek n IP – 8 lat )

Karencja – 2 lata

Oprocentowanie  kredytów jest zmienne, uzależnione od stopy redyskonta weksli NBP i wynosi:

  • Dla Linii:  nKZ, nMR, nOR, nGP, nGR, nNT – 2,00 %
  • Dla Linii: nIP – 3,20 %