SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Rolnicy \ Kredyty \ Pożyczka Bankowa
Pożyczka Bankowa

 Pożyczka bankowa:

  1. Wysokość pożyczki bankowej uzależniona jest od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy oraz jego wiarygodności i wynosi 1600 zł oraz dodatkowo 4.200 zł jako wielokrotność ilości posiadanych udziałów członkowskich.
  2. Spłata pożyczki bankowej nie może przekroczyć 18 miesięcy i płatna jest w ratach  miesięcznych, kwartalnych i półrocznych.

Oprocentowanie pożyczki bankowej jest zmienne i uzależnione od stopy Banku i wynosi 9,50 % w stosunku rocznym.

Prowizja wynosi do 1 roku – 2 %, powyżej roku – 2,5 %