SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Aktualności \ Informacja dla Beneficjentów Programu Tarcza finansowa PFR
Informacja dla Beneficjentów Programu Tarcza finansowa PFR

  Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba,
która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania. W zależności od sytuacji są to:

o      informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego

lub

o      wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

o      Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

o      Oświadczenie.

 

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu
i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

(wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).     

 

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020r.

      W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

      W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

 

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Łasinie