SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Aktualności \ Ogłoszenie - Zgodnie z art. 111 Ustawy „Prawo bankowe”
Ogłoszenie - Zgodnie z art. 111 Ustawy „Prawo bankowe”

Zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. „Prawo bankowe”, Bank Spółdzielczy w Łasinie podaje następujące informacje:

 

1.   Bank Spółdzielczy w Łasinie prowadzi działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz na terenie powiatów iławskiego i świeckiego.

2.   Bank Spółdzielczy w Łasinie jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej .

3.   W skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie wchodzą:

- Wiesław Drożdża  - Prezes  Zarządu 

- Małgorzata Wolnikowska-Staszczyk - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

- Aleksandra Algierowicz - Członek Zarządu

 

 W skład  Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łasinie wchodzą:

- Tadeusz Puczkowski             - Przewodniczący RN

- Maria Rejewska                     - Z-ca Przewodniczącego RN

- Bogdan Kamrowski                - Sekretarz RN

- Bernadeta Brodzińska            - Członek RN

- Zdzisław Janc                         - Członek RN           

- Krzysztof Kowalewski             - Członek RN

- Waldemar Sitnik                      - Członek RN

 

W skład Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej wchodzą:

- Bernadeta Brodzińska             - Przewodnicząca Komitetu Audytu

- Tadeusz Puczkowski             - Członek

- Zdzisław Janc                        - Członek

 

4.    Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Łasinie:

- Wiesław Drożdża                                                                                 

- Małgorzata Wolnikowska-Staszczyk

- Aleksandra Algierowicz         

 

5.    Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.