SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Informacje \ Bankowość internetowa \ Bezpieczeństwo IB - zalecenia
Bezpieczeństwo IB - zalecenia

Bezpieczeństwo - zalecenia

 • nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji
 • Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
 • nie podawaj poufnych informacji na stronach np. przypominających swoim wyglądem strony Banku
 • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://
 • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki. Jeśli brak symbolu kłódki na ekranie, należy przerwać logowanie i niezwłocznie skontaktować się z bankiem
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
 • unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)
 • dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki
 • korzystając z systemu Windows dbaj o zainstalowanie wszystkich poprawek firmy MICROSOFT
 • UWAGA. JEŚLI PRZY LOGOWANIU POJAWI SIĘ NIETYPOWY KOMUNIKAT LUB PROŚBA O PODANIE DANYCH OSOBOWYCH LUB HASEŁ LUB ICH AKTUALIZACJĘ NALEŻY PRZERWAĆ LOGOWANIE I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BANKIEM. Bank nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie e-maila o podanie haseł lub potwierdzenie danych umożliwiających autoryzację operacji
 • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)
 • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna
 • przed podpisem przelewu sprawdź poprawność numeru NRB;
 • nigdy nie kopiuj numeru NRB
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia - Wyloguj –
 • Aktualne informacje o zagrożeniach można znaleźć m.in na stronach Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci
 • Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z najpopularniejszymi próbami wyłudzeń na stronie:  https://www.bslasin.pl/pl,page,bezpieczenstwo_w_sieci,17,194.html

Proponujemy dodać stronę logowania do systemu Internet Banking:

 • do "ulubionych" lub „zakładek”
 • ustawić ją jako stronę startową w momencie uruchamiania przeglądarki internetowej.