SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Bank Spółdzielczy w Łasinie \ Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. Środki, którymi dysponuje Fundusz pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni.

Szczegółowe informacje o Funduszu  

 https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow/

 

Informacje na temat Funduszu można uzyskać także w Centrali Banku Spółdzielczego Łasinie przy ulicy Odrodzenia Polski 5 w godzinach 815-1545

 

Wniosek o udzielenie wsparcia 

 

Wniosek można złożyć:

- osobiście w dowolnej placówce Banku (adresy dostępne są na stronie www.bslasin.pl);

- listownie na adres banku;

- poprzez wysłanie podpisanego skanu formularza na adres bank@bslasin.pl