SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Informacje \ Gwarancje bankowe
Gwarancje bankowe

Co powinieneś wiedzieć o bezpieczeństwie swoich pieniędzy?

Czym Jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów (Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz należności wynikające z innych czynności bankowych.) zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Aktualna lista banków objetych gwarancjami BFG znajduje się na stronie Funduszu: www.bfg.pl

Kogo obejmuje system gwarancji?

ochronie podlegają depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, o ile posiadają one zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych, w szczególności banków, firm inwestycyjnych, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych,
  • kadry zarządzającej danym bankiem oraz jego głównych właścicieli.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie inernetowej: www.bfg.pl