SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Osoby fizyczne \ Depozyty \ Indywidualne Konto Emerytalne
Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne stanowi efektywną formę oszczędzania, której głównym celem jest gromadzenie dodatkowych środków w uzupełnieniu świadczeń, jakie Państwo otrzymywać będziecie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Założenie i oszczędzanie w ramach IKE jest całkowicie dobrowolne.

Indywidualne Konto Emerytalne SGB to rachunek oszczędnościowy, opracowany w oparciu o zapisy ustawy o IKE, na którym możecie Państwo gromadzić dodatkowe oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze.
Wypłata środków z rachunku IKE SGB następuje po osiągnięciu przez Posiadacza rachunku wieku emerytalnego.To prawdziwa sztuka układania przyszłości!

Twoje korzyści:

  • Atrakcyjne oprocentowanie gwarantowane w długiej perspektywie oszczędzania
  • Bez podatku - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku IKE SGB zwolnione są z opodatkowania tzw. „podatkiem Belki” (zryczałtowanym podatkiem od kapitałów pieniężnych)
  • Gwarancja bezpieczeństwa - ochrona prawna rachunku IKE SGB gwarantuje bezpieczeństwo oszczędności zgromadzonych na rachunku posiadacza
  • Wygoda - wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie
  • Swoboda - Decyzja o częstotliwości i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko do Państwa.
  • możliwość dokonania wypłaty transferowej lub zwrotu środków gromadzonych w ramach IKE SGB w dowolnym momencie

 

Dla kogo:

  • każda pełnoletnia osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów
  • osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy