SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Rolnicy \ Kredyty \ Kredyt Dobry Plon
Kredyt Dobry Plon

Kredyt Dobry Plon
Kredyt może być udzielany na następujące cele:

  1. Zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz.
  2. Zakup kwalifikowanego materiału siewnego.
  3. Zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec, kózek, buhajów, knurów, ogierów, tryków.
  4. Zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych.
  5. Zakup paliwa na cele rolnicze.
  6. Zakup opału na cele ogrodnicze.
  7. Remont sprzętu rolniczego.

Maksymalna wysokość kredytu wynosi 1.500 zł na 1 ha użytków rolnych, nie więcej jak 100.000 zł i może być udzielony na okres: 12, 24 i 36 miesięcy. Kredytobiorca w terminie 2 miesięcy  powinien udokumentować wykorzystanie środków fakturami VAT i innymi dowodami kupna-sprzedaży w wysokości 50% wartości kredytu.