SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Osoby fizyczne \ Kredyty \ Kredyt odnawialny w ROR
Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR - może być udzielony posiadaczowi ROR, który spełnia następujące warunki:

  1. Posiada ROR w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy.
  2. Przekazuje na ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody, lub dochody z tytułu emerytury lub renty.
  3. Nie spowodował salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni.
  4. Posiada udokumentowane źródła dochodów i pełną zdolność do czynności prawnych.

Kredyt jest udzielony w formie linii kredytowej, na okres do 12 miesięcy, przy czym po tym okresie, po wpłaceniu prowizji następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i te samą kwotę ( max. Okres kredytowania - 5 lat )

Aktualne oprocentowanie znajduje się w zakładce oprocentowanie kredytów. Stawki prowizji i opłat znajdują się w zakładce taryfa prowizji i opłat.