SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Osoby fizyczne \ Kredyty \ Kredyt studencki
Kredyt studencki

Udzielany jest na pisemny wniosek studenta ubiegającego się o kredyt. Do wniosku o kredyt należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr ( rok studiów ),
  • dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,
  • dokumenty związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu

Termin składania dokumentów, upływa z dniem 15 listopada każdego roku.

Aktualne oprocentowanie znajduje się w zakładce oprocentowanie kredytów. Stawki prowizji i opłat znajdują się w zakładce taryfa prowizji i opłat.