SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Osoby fizyczne \ Karty debetowe \ MasterCard Debit PayPass „młodzieżowa”
MasterCard Debit PayPass „młodzieżowa”

MasterCard Debit PayPass „młodzieżowa”

Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayPass.

Twoje korzyści:

 • wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
 • szybka realizacja płatności za drobne zakupy - do kwoty 50 zł transakcje wykonywane są poprzez zbliżenie karty do terminalu, bez podawania kodu PIN lub składania podpisu*
 • płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę
 • bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS
 • możliwość płacenia za zakupy dokonywane przez Internet, które zabezpieczysz osobistym hasłem 3D-Secure
 • kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • minimum formalności przy wydaniu karty
 • możliwość wydania karty osobom wskazanym przez posiadacza ROR, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia

* terminal może wymagać podania kodu PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej


Jak działa karta zbliżeniowa?
Karta zbliżeniowa umożliwia dokonywanie szybkich płatności poprzez zbliżenie jej na chwilę do specjalnego terminala. Płatności zbliżeniowe o wartości do 50 złotych nie wymagają potwierdzenia PIN-em.

Czy płatności zbliżeniowe są bezpieczne?
Płatności kartą zbliżeniową są równie bezpieczne, jak każdą inną kartą płatniczą:
1. karty zbliżeniowe mają mikroprocesor, który uniemożliwia przechwycenie danych z karty,
2. karty podczas płatności nie oddajesz sprzedawcy, masz ją cały czas przy sobie,
3. Bank dla większego bezpieczeństwa „prosi” o podanie kodu PIN dla losowo wybranych transakcji zbliżeniowych.

Jeśli zagubisz kartę lub zostanie skradziona pamiętaj, by niezwłocznie powiadomić Bank.

Jak przebiega transakcja kartą zbliżeniową?
1.Po dokonaniu przez Ciebie zakupów sprzedawca wprowadzi kwotę zakupu do terminala, a czytnik wyświetli kwotę płatności.
2.Zbliż następnie kartę do czytnika.
3.Poczekaj na sygnał dźwiękowy i zapalenie się zielonej diody, informującej o przyjęciu transakcji.
4.Zabierz rachunek z kasy po dokonaniu płatności. Na Twoje życzenie możesz otrzymać także paragon z terminala z potwierdzeniem dokonania płatności (tzw. slip).
5.Jeśli dokonasz płatności na kwotę wyższą niż 50 zł, możesz zostać poproszony o potwierdzenie swojej płatności poprzez wprowadzenie numeru PIN.
6.Ze względu bezpieczeństwa co pewien czas możesz zostać poproszony o podanie karty kasjerowi, który dokona transakcji tak, jak dokonuje się jej tradycyjną kartą płatniczą.

Zastrzeganie kart:

Postępowanie w przypadku zgubienia lub kradzieży karty.

 1. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty,
  lub nieuprawnionego dostępu do karty, posiadacz karty / użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, można dokonać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów (rozmowy są nagrywane):

Zespół Zastrzegania Kart:

 1. z kraju – tel. (22) 515-31-50;
 2. z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.
 1. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, musi być w ciągu 7 dni roboczych potwierdzone na piśmie w banku przez osobę, która dokonała zastrzeżenia telefonicznego.
 3. Po dokonaniu zastrzeżenia utraconej karty, posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie nowej karty, bez konieczności podpisania nowej umowy o kartę.


Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego wykorzystania karty.