SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Bank Spółdzielczy w Łasinie \ Polityka informacyjna
Polityka informacyjna

Zgodnie z § 5 Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku, Bank Spółdzielczy w Łasinie przedstawia tekst polityki informacyjnej. Publikacja dostępna w formacie pdf  - Zasady polityki informacyjnej

Ogólne zasady dot. Polityki Informacyjnej

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Łasinie według stanu na dzień 31.12.2017 roku

 

Zgodnie z art. 111a ust.1 pkt.2) Bank Spółdzielczy w Łasinie informuje, że stopa zwrotu aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej za 2017 rok wyniosła 0,60%.
Ponadto Bank przedstawia Bilans oraz Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Bilans na 31.12.2017 r.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r.