Rolnicy Kredyty Obrotowy w rachunku body

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym: