Zastrzeż swoje środki

Bankowość elektroniczna

Bank Spółdzielczy w Łasinie informuje, że Klienci mogą dokonywać zastrzeżeń środków identyfikacji elektronicznej przez 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę w następujący sposób:

Istnieje możliwość zablokowania dostępu do kanału Internet poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści BW#identyfikator, gdzie identyfikator to login do Internet Bankingu. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu (w Internet Bankingu, usłudze SMS, danych osobowych). W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat „Dostęp do kanału Internet dla identyfikatora 999XXX33 zablokowany”. Można zablokować usługę również z dowolnego numeru telefonu wysyłając wiadomość SMS o treści BW#identyfikator#PESEL.

Numer telefonu do wysłania SMS w celu zablokowania dostępu do kanału Internet +48 798 909 557

Zastrzeż kartę płatniczą

 Zastrzeżenia karty można dokonać dzwoniąc na numer

Numery czynne 24/h przez 7 dni w tygodniu

Pamiętaj!

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego wykorzystania karty!

 

Zastrzeżenie dokumentów

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Gdzie zastrzegać?

Jakie dokumenty należy zastrzegać?

Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu, książeczka wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny oraz karta płatnicza.