Organy Banku

W skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie wchodzą:

W skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łasinie wchodzą:

W skład Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej wchodzą: