O Banku

Bank Spółdzielczy w Łasinie istnieje od ponad 100 lat. BS w Łasinie powstał jako Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością 25 lutego 1909 r.

Inicjatorami jego założenia byli:

BS Łasin został założony poprzez podpisanie statutu spółki przez członków współzałożycieli. W dniu 04.03.1909 r. został zarejestrowany w  Sądzie Powiatowym w Grudziądzu pod nr 26. Podstawowym celem w myśl pierwszego Statutu było „udzielanie członkom osobistego kredytu opartego na oszczędnościach”. Kredyt ten zasilał miejscowe rolnictwo, rzemiosło. Bank zawsze prowadził i prowadzi swoją działalność gospodarczą kierując się potrzebami zrzeszonych członków oraz środowisk, w kórych funkcjonuje.

Bank Spółdzielczy w Łasinie działa na terenie powiatu grudziądzkiego, świeckiego, iławskiego. Obsługuje rachunki 5 budżetów samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Urząd Gminy w Grudziądzu, Urząd Gminy Świecie nad Osą, Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Urząd Gminy Rogoźno).

Bank Spółdzielczy w Łasinie posiada 1 oddział (w Łasinie), oraz 5 Punktów Kasowych (w Rogóźnie, w Radzyniu Chełmińskim, w Świeciu nad Osą, w Grudziądzu ul. Młyńska 6, w Grudziądzu przy Starostwie Powiatowym).

Bank wspiera różne inicjatywy w środowisku lokalnym. Pomaga finansowo m. in. szkołom, jednostkom straży pożarnej, klubom sportowym, stowarzyszeniom.