Stopka

KONTAKT 

ADRES 

GODZINY PRACY 

Bank Spółdzielczy w Łasinie z siedzibą przy ul. Odrodzenia Polski 5, 86-320 Łasin, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000038565
w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 876 00 10 758, SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, REGON 000494841
tel. (56) 450-80-10, fax: (56) 450-80-59, www.bslasin.pl, e-mail bank@bslasin.pl

Wykonanie: ZUI Sztum