Rachunek a'vista

Preferujesz tradycyjny sposób oszczędzania?

Załóż Rachunek Oszczędnościowy a’vista!

Rachunek Oszczędnościowy a’vista jest produktem bankowym podobnym do lokaty lub rachunku oszczędnościowego. Różnica polega na tym, że na dowód założenia lokaty Klient otrzymuje od Banku Spółdzielczego w Łasinie specjalną książeczkę oszczędnościową.


Twoje korzyści: