Indywidualne Konto Emerytalne​

Indywidualne Konto Emerytalne stanowi efektywną formę oszczędzania, której głównym celem jest gromadzenie dodatkowych środków w uzupełnieniu świadczeń, jakie Państwo otrzymywać będziecie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Założenie i oszczędzanie w ramach IKE jest całkowicie dobrowolne.

Indywidualne Konto Emerytalne SGB to rachunek oszczędnościowy, opracowany w oparciu o zapisy ustawy o IKE, na którym możecie Państwo gromadzić dodatkowe oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze. Wypłata środków z rachunku IKE SGB następuje po osiągnięciu przez Posiadacza rachunku wieku emerytalnego.To prawdziwa sztuka układania przyszłości!

Twoje korzyści:

Dla kogo:

Bank tworząc produkt emerytalny nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwóju. Jest on oferowany w formie rachunku oszczędnościowego, na którym gromadzone są środki pieniężne Klienta stąd też produkt nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju o, których mowa w art. 2. pkt 22 SFDR, w związku z tym nie mają one wpływu na zwrot z tytułu podatku finansowego.