Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR – może być udzielony posiadaczowi ROR, który spełnia następujące warunki:

Kredyt jest udzielony w formie linii kredytowej, na okres do 12 miesięcy, przy czym po tym okresie, po wpłaceniu prowizji następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i te samą kwotę ( max. Okres kredytowania – 5 lat )

Aktualne oprocentowanie znajduje się w zakładce oprocentowanie kredytów. Stawki prowizji i opłat znajdują się w zakładce taryfa prowizji i opłat.