Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym: