Kredyt obrotowy

 Kredyt obrotowy:

  1. Krótkoterminowy – z okresem kredytowania do 1 roku.
  2. Średnioterminowy – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat.
  3. Kredyt obrotowy udzielany jest rolnikom na bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach w terminach określonych w umowie o kredyt. Sposób wykorzystania kredytu może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Oprocentowanie kredytów jest zmienne uzaleznione od decyzji Zarządu.

(możliwość negocjacji w zależności od kwoty kredytu i okresu spłaty)