Pożyczka bankowa

 Pożyczka bankowa:

  1. Wysokość pożyczki bankowej uzależniona jest od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy oraz jego wiarygodności i wynosi 1600 zł oraz dodatkowo 4.900 zł jako wielokrotność ilości posiadanych udziałów członkowskich.
  2. Spłata pożyczki bankowej nie może przekroczyć 36 miesięcy i płatna jest w ratach  miesięcznych, kwartalnych i półrocznych.

Oprocentowanie pożyczki bankowej jest zmienne i uzależnione od decyzji Zarządu Banku.