Fundusz wsparcia body

Fundusz wsparcia body

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. Środki, którymi dysponuje Fundusz pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni.

Szczegółowe informacje o Funduszu  

 https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow/

Informacje na temat Funduszu można uzyskać także w Centrali Banku Spółdzielczego Łasinie przy ulicy Odrodzenia Polski 5 w godzinach 815-1545

Wniosek można złożyć: