Płatności masowe body

Płatności masowe

Rachunek klientów płatności masowych

System Płatności Masowych jest specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Produkt skierowany jest do administratorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędów miast i gmin, zakładów energetycznych, operatorów telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firm usług komunalnych (woda, gaz itp.), szkół, firm ubezpieczeniowych itp. wszędzie tam, gdzie jest duża ilość płatności przychodzących.

Korzyści dla Państwa z posiadania rachunku płatności masowych:

Na czym polega korzystanie z usługi płatności masowych w Banku Spółdzielczym w Łasinie?

Każdemu dłużnikowi lub płatności przypisywany jest indywidualny numer rachunku w postaci „wirtualnego NRB”. Płatność dokonana na wskazany rachunek w postaci wirtualnego NRB w rzeczywistości stanowi uznanie rachunku płatności masowych Państwa firmy/instytucji. System informatyczny banku poprzez identyfikację numeru „wirtualnego NRB” zmienia numer z określeniem dłużnika na rzeczywisty numer rachunku Klienta.

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Płatności Masowe jest:

Serdecznie zapraszamy wszystkich Klientów do otwarcia rachunku bieżącego w naszym Banku.

Opłaty

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą opłat i prowizji za czynności bankowe.